Fra
Ejnar Poulsen: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie. 1957.

——————————————————————————–

Johan Jensen
Lærer i Mollerup 1884 – 1927. Han er født den 3. december 1856 i Hørning ved Randers, forældre: gdr. Jens Johansen og Ane Elisabeth Jokumsen.

Lærereksamen fra Gedved Seminarium 1882. Efter at han kort havde været lærer ved Fjellerad Højskole og hjælpelærer ved Øby skole, fik han ansættelse i Mollerup den 21. juni 1884. Den 1. februar 1927 gik han på pension og flyttede til Overlund, han døde 9. oktober 1939 og blev begravet i Ørum 16. oktober 1939.

Johan Jensen var sognerådsformand i Ørum-Viskum-Vejrum kommune 1898-1929. Den 24.december 1923 blev han hædret ved udnævnelse til Dannebrogsmand.  Læs levneds beskrivelse her.

Johan Jensen blev gift den 18. januar 1887 med Dorthea Marie Mikkelsen i Vorning (født den 7/9 1866 – død 7/9 1933).

Børn:
1. Anna Elisabeth Jensen, født 15/9 1887, gift 1914 med Peder Chr. Sørensen der var lærer i Årup pr. Snedsted.
2. Niels Overgaard Jensen, født 17/5 1889, lærereksamen fra Ranum 1910, lærer i Tapdrup 1915-54.
Gift med 1912 med Henny Marie Petersen fra Ranum.
3. Kirstine Jensen, født 12/3 1891, gift 1912 med Førstelærer Niels Nielsen, Overlund; Ridder af Dannebrog; Danmarks Lærerforenings formand 1944-1956.
4. Jens Marius Jensen, født 3/10 1893, lærer på privatskole, død 19/8 1917.
5. Aage Carl Jensen, født 27/6 1896, lærer i Tostrup 1955.
6. Karen Cæcillie Jensen, født 2/5 1901, lærereksamen 1921, forskolelærer fl. steder bl.a. i Gammelstrup1954. Gift 1927 med Jens Kvorning.
7. Anton Jensen, født 15. juni 1903, vin-og cigarhandler i Randers
8. Johanne Marie Jensen, født 13. januar 1905