Landsbyen i dag

Mollerup ligger ved landevejen mellem Viborg og Randers og har derfor god adgang til det overordnede vejnet og relativt kort til motorvejstilslutningen ved Randers. I området er der adgang til skov og ådal / eng områder. Bakkerne i Hulbæk og Ørum, Nørreådalen, Tjele Skov og en privat hjortefarm i Hulbæk er blandt naturrigdommene i området. Indtil 1960 løb der et jernbanespor nord for byen (Viborg-Mariager). I dag er strækningen fra Hammershøj til Viborg asfalteret og benyttes dagligt af bl.a. skolebørn og motionister.

Det nye mejeri i Mollerup, som er sat i stand til privat bolig.

I Mollerup bor der ca. 160 borgere, og befolkningstallet i området har været nogenlunde stabilt i de senere år. Befolkningen i byen er pænt fordelt på forskellige aldersgrupper, og der er 20-30 børn i området.

Der er ingen skole og børnehave i byen. Børnene fra Mollerup hører til Ørum skole/børnehave (3 km fra Mollerup). Der er skolebus ordning for børn til og med 3. klasse hele året og til og med 7. klasse i vinterperioden.

I Mollerup findes en del mindre erhvervsvirksomheder, bl.a. vognmandsforretning, tømrermestre, murermester samt firmaer indenfor alternativ energi og betonbehandling, ligesom der er flere landbrug i området. Nærmeste dagligvarebutikker ligger i Ørum og i Hammershøj.

Det er nemt at komme til og fra Mollerup med offentlig transport, idet byen betjenes af Midttrafiks busrute 62 betjener Mollerup med 11 afgange til både Viborg og Randers på hverdage, 6 på lørdage og 4 på søn- og helligdage.(Link til køreplan). Der går også skolebus til skolen i Ørum.

Forsamlingshuset – Mollerup-Hulbæk Kultur- og Forsamlingshus – er byens eneste aktive forening. Derudover er der en jagtforening ved Hulbæk, og i tilknytning til jagtforeningen er der en mindre skydebane (bruges af medlemmerne).

I forsamlingshuset afholdes bl.a. fastelavnsfest, fællesspisning med tænding af byens juletræ og i løbet af året minimum to eller tre andre arrangementer. En gang om året indkaldes til aktivitetsdag, hvor byens borgere inviteres til at give et nap med til vedligeholdelse af huset samt generel oprydning langs vejene i byen. Desuden udlejes huset til private fester og selskaber.

Ud over forsamlingshuset råder byen også over ”Det grønne Område”, som er beliggende i udkanten af byen på Overgårdsvej. Her afholdes Sct. Hans Aften, som er byens højdepunkt, hvor unge og ældre mødes til fælles grill og hygge. På det grønne område er der etableret baner til krolf og petanque. Der er ikke andre fritidstilbud i byen, men her tager både børn og voksne i dag især til foreningerne i Ørum.

De primære kvaliteter i byen er: nærhed til naturen, en aldersmæssigt rimelig blandet befolkning, sammenholdet/fællesskabet på tværs af alder, godt og trygt sted at vokse op for børn, rimelige vedligeholdte og billige huse samt den gode geografiske placering (20-25 km til Viborg, Randers, Bjerringbro og Hobro samt til motorvejen).
(rev 2020 – Lis Jensen)