Genforeningsstenen i Mollerup

Genforenings stenen i Mollerup

Genforenings stenen i Mollerup

Stenen blev afsløret den 2. oktober 1920 af lærer Johan Jensen (tillige sognerådsformand i Ørum-Viskum-Vejrum kommune 1898 – 1929), Mollerup.
Indskriften er:
SØNDERJYLLAND
1864 – 1920

Stenen stod oprindeligt på en beplantet trekant ud til hovedvejen Østergade nr. 82, men da vejen blev udvidet, blev stenen flyttet.
Stenen har nu fået en fornem plads ved Mollerup gl. mejeri, Østergade 105 (næsten overfor oprindelig placering,- så by-mændene har opfyldt værnepligten)

.

FRA bogen:
”Genforeningsmindesmærkernes Historie”, 1939.
om stenen i Mollerup.

Stenen har fået sin plads på en beplantet trekant ud til hovedvej 16. Indskriften, der bestemtes af udvalget, som forestod rejsningen, er:


Mindestenen blev afsløret den 2. oktober 1920. Lærer Johan Jensen, Mollerup talte og afslørede stenen.
Stenen værnes og vedligeholdes af bymændene.

————————–

I en registrering som Viborg Stiftsmuseum har lavet over Mindesten og Monumenter i Viborg Amt i året 1989. er der et fotografi af stenen. Denne registrering fortæller stenens mål (h 1,5 – b 1,0 – d. 0,55 alen) og stenens inskription, men har ikke yderligere oplysninger.