Landsbyen i dag

Mollerup ligger ved landevejen mellem Viborg og Randers, og har derfor god adgang til det overordnet vejnet og relativt kort til motorvejstilslutning (ved Randers). I området er der adgang til skov og ådal/engområde. Ørum bakker, Nørreådalen, privat hjortefarm (Hulbæk) er blandt naturrigdommene i området.

Det gamle mejeri i Mollerup, som er sat i stand til privat bolig.

Der bor ca. 140 borgere i Mollerup. Befolkningstallet i området har været nogenlunde konstant/svagt stigende i de senere år. Befolkningen i byen er pænt fordelt på forskellige aldersgrupper, og der er 30-40 børn i området.

dagligvarebutik er i Ørum (3 km). I forhold til byens størrelse er der en pæn del mindre erhvervsvirksomheder. Der er primært tale om enkeltmandsfirmaer, men der er også et par firmaer med 5-10 ansatte. Der er bl.a. flere tømrermestre, murermester, autoværksted, vognmand, rengøringsfirma, IT-firmaer, gulvafslibning, træemballage, entreprenør. 3-4 af firmaerne er kommet til indenfor nyere tid. Der er derudover ca. 10 landbrugsbedrifter i området, heraf 3-4 store bedrifter.

Der er ingen skole og børnehave i byen, Børnene fra Mollerup hører til Ørum skole/børnehave (3 km fra Mollerup). Der er skolebusordning for børn til og med 3.klasse (hele året) og til og med 7. klasse (vinterperioden). Mollerup betjenes af skolebus samt 1 busrute (bus 62 Viborg-Randers). Der er timedrift på hverdage begge veje. I weekender er generelt få afgange – særligt om aftenen. Der er en banesti nord for landevejen, der løber til Ørum og videre til Viborg, og som kan bruges til/fra skole og fritidsaktiviteter.

Forsamlingshuset er byens samlingssted og forsamlingshusforeningen er byens eneste egentlige forening. Derudover er der jagtforening ved Hulbæk. I tilknytning til jagtforeningen ved Hulbæk er der en mindre skydebane (bruges af medlemmer).
I forsamlingshuset afholdes en række faste arrangementer (dilettant, høstfest, fastelavn, Sankt Hans fest, julestue, luciafest, øl/whiskeysmagning). Forsamlingshuset benyttes derudover af byens dagplejere og udlejes til private selskaber. Der er generelt stor opbakning til de arrangementer, der holdes i forsamlingshuset. Der er ikke andre egentlige fritidstilbud i byen, men her tager borgerne i dag primært til foreningerne i Ørum.

De primære kvaliteter i byen er: nærhed til naturen, en aldersmæssigt rimelig blandet befolkning, sammenholdet/fællesskabet på tværs af alder, godt og trygt sted at vokse op for børn, rimelige vedligeholdte og billige huse samt den gode geografiske placering (20-25 km til Viborg, Randers og Hobro samt til motorvejen).